Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Rezerwat przyrody. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Rezerwat przyrody. Pokaż wszystkie posty

sobota, 15 października 2016

Rezerwat przyrody Łężczok

 Stawy Łężczok, to ostoja obejmująca kompleks ośmiu stawów (o łącznej powierzchni 247 ha) : Salm Duży, Salm Mały, Babiczak, Tatusiak, Grabowiec, Ligotnik, Brzeziniak i Markowiak. Stawy te zostały założone do hodowli ryb przez rudzkich cystersów na przełomie XIV i XV wieku.

 Spotkać można tutaj aż 24 gatunki ptaków oraz dwa gatunki, odnotowane w Polskiej czerwonej Księdze. Jest to miejsce gniazdowania 118 gatunków ptaków, wśród których znajdują się rzadkie i zagrożone, na przykład podgorzałka (której gniazduje tutaj ponad 1% populacji krajowej), czy hełmiatka zapisane w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. 
Pod względem florystycznym, jest to jedno z nielicznych ostoi naturalnej roślinności w górnej Odrze. 
Odnotowano tutaj występowanie takich rzadkich i zagrożonych gatunków jak Aldrowanda pęcherzykowata.


 Ptasi rezerwat najciekawszy jest jesienią oraz wiosną, kiedy zatrzymują się na nim ptaki na przelotach. Jego urok i walory krajobrazowe można podziwiać przez cały rok.

 Ania z tatą i Bisią

 Naszą Bisię od czasu do czasu braliśmy na ręce bo baliśmy się bardzo dużych i odważnych łabędzi, które wychodziły nam na spotkanie :)

 Cenne przyrodniczo są stare aleje porastające groble, składające się z lip, dębów i grabów. Założono je ponad dwieście lat temu, kilkaset okazów drzew ma wymiary pomnikowe.

Ostoja Stawy Łężczok jest położona w gminie Nędza (powiat raciborski południowo-zachodnia część województwa śląskiego).

Ważne dla Europy gatunki zwierząt występujące w rezerwacie:

• nocek duży - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• piskorz - ryba
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• bąk - ptak
• bączek - ptak
• czapla biała - ptak
• czapla purpurowa - ptak
• bocian czarny - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• gęś białoczelna - ptak
• podgorzałka - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• kania czarna - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kropiatka - ptak
• zielonka - ptak
• batalion - ptak
• bekas kszyk - ptak
• zimorodek - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• podróżniczek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• gąsiorek - ptak 

Jeszcze tutaj musimy wrócić, 
została nam do przemarszu jeszcze jedna dróżka, która prowadzi do dworku myśliwskiego.

(Rezerwat odwiedziliśmy pod koniec wakacji)