niedziela, 25 marca 2012

Zarysowujemy wszystkie place zabaw kredowymi rysunkami.Rysowanie kredą.
Rysowanie kolorową kredą
Ania narysowała księżniczkę, królewicza i złą babę jagę. Mam nadzieję, że dzieci na placu zabaw się nie przestraszyły.
Kredą można rysować na chodniku lub na tablicy. Rysowanie na tablicy daje możliwość poznania pozycji pionowej przy rysunku. Dziecko uczy się w ten sposób nowej perspektywy, z której wizualnie kontroluje swoją pracę. Dzięki temu łatwiej mu będzie w przyszłości przepisywać tekst z
tablicy do zeszytu.
Ania postanowiła zarysować kredą wszystkie tablice na wszystkich placach zabaw, ścieżki asfaltowe i płyty kamienne.
Kredą można rysować również na ciemnym papierze o szorstkiej powierzchni.