sobota, 15 października 2016

Rezerwat przyrody Łężczok

 Stawy Łężczok, to ostoja obejmująca kompleks ośmiu stawów (o łącznej powierzchni 247 ha) : Salm Duży, Salm Mały, Babiczak, Tatusiak, Grabowiec, Ligotnik, Brzeziniak i Markowiak. Stawy te zostały założone do hodowli ryb przez rudzkich cystersów na przełomie XIV i XV wieku.

 Spotkać można tutaj aż 24 gatunki ptaków oraz dwa gatunki, odnotowane w Polskiej czerwonej Księdze. Jest to miejsce gniazdowania 118 gatunków ptaków, wśród których znajdują się rzadkie i zagrożone, na przykład podgorzałka (której gniazduje tutaj ponad 1% populacji krajowej), czy hełmiatka zapisane w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. 
Pod względem florystycznym, jest to jedno z nielicznych ostoi naturalnej roślinności w górnej Odrze. 
Odnotowano tutaj występowanie takich rzadkich i zagrożonych gatunków jak Aldrowanda pęcherzykowata.


 Ptasi rezerwat najciekawszy jest jesienią oraz wiosną, kiedy zatrzymują się na nim ptaki na przelotach. Jego urok i walory krajobrazowe można podziwiać przez cały rok.

 Ania z tatą i Bisią

 Naszą Bisię od czasu do czasu braliśmy na ręce bo baliśmy się bardzo dużych i odważnych łabędzi, które wychodziły nam na spotkanie :)

 Cenne przyrodniczo są stare aleje porastające groble, składające się z lip, dębów i grabów. Założono je ponad dwieście lat temu, kilkaset okazów drzew ma wymiary pomnikowe.

Ostoja Stawy Łężczok jest położona w gminie Nędza (powiat raciborski południowo-zachodnia część województwa śląskiego).

Ważne dla Europy gatunki zwierząt występujące w rezerwacie:

• nocek duży - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• piskorz - ryba
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• bąk - ptak
• bączek - ptak
• czapla biała - ptak
• czapla purpurowa - ptak
• bocian czarny - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• gęś białoczelna - ptak
• podgorzałka - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• kania czarna - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kropiatka - ptak
• zielonka - ptak
• batalion - ptak
• bekas kszyk - ptak
• zimorodek - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• podróżniczek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• gąsiorek - ptak 

Jeszcze tutaj musimy wrócić, 
została nam do przemarszu jeszcze jedna dróżka, która prowadzi do dworku myśliwskiego.

(Rezerwat odwiedziliśmy pod koniec wakacji)